OdWażni na starcie!

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie (Od)Ważni na starcie!
współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu:
Celem projektu „(Od)Ważni na starcie!” jest reintegracja społeczno-zawodowa 50 (30kobiet/20mężczyzn) osób niepełnosprawnych (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) posiadających wykształcenie wyższe (maksymalnie 60mcy od ukończenia studiów) lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej pozostających bez zatrudnienia z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego. W wyniku realizacji projektu umożliwione zostanie wejście na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, w tym min. 20% osób otrzyma zatrudnienie po udziale w projekcie przez co najmniej 6 miesięcy.

Grupa docelowa:
50 osób (30kobiet/20mężczyzn) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm) posiadających wykształcenie wyższe (maksymalnie 60mcy od ukończenia studiów) lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej pozostających bez zatrudnienia z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.

Uczestnikami projekty mogą być jedynie osoby nie objęte tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

Główne działania:
– Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej
– Indywidualne poradnictwo zawodowe – warsztaty motywacyjne
– Szkolenia zawodowe
– Staże aktywizacyjne

Oferujemy:
– stypendia stażowe (2250,00zł brutto/miesięcznie)
– profesjonalną kadrę szkoleniową
– ubezpieczenie NNW (w trakcie stażu)
– materiały szkoleniowe

Okres realizacji projektu:
01.01.2020 r. – 30.09.2021 r.

Obszar wsparcia:
Woj. lubelskie i woj. świętokrzyskie

Zapraszamy po szczegółowe informacje:

Kontakt w godzinach 10-16
tel. 791 926 293
e-mail: projekty.fzs@gmail.com

Dane adresowe Biura Projektu:
Długa 5 lok.152
20-346 Lublin